Diktator - Bioskop / TV
Home      Bioskop / TV      Diktator

Diktator

Režija:           Larry Charles

Komedija Sache Barona Cohena, priča o diktatoru Aladeenu koji dolazi u posetu Americi i odjednom ga prisile da živi kao običan čovek. Više o filmu

Diktator

Linkjet

JLC na Mostri

JLC na Mostri

Personalizovani Reverso sat nagrađenima za najbolji film i najbolju glumu ...